DanubiSoft

Adatkezelési szabályzat

A jelen Adatkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat) tartalmazza a www.danubisoft.hu domain néven elérhető weboldal (a továbbiakban honlap), valamint azon keresztül a DanubiSoft Kft. (a továbbiakban, mint adatkezelő) tevékenysége (együttesen: szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A honlapra történő látogatás során megadott hozzájárulással, a honlap böngészésével, valamint a honlapon kezdeményezhető kapcsolatfelvétellel a felhasználók (továbbiakban felhasználók) elfogadják a jelen szabályzat feltételeit. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel a felhasználó az info@danubisoft.hu e-mail címen keresztül léphet az adatkezelővel kapcsolatba.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, a honlap használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelv – 2018.05.25. napjától az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete – rendelkezései szerint kezel.

 

1. Adatkezelő neve, elérhetősége

Név: DanubiSoft Kft.

Cím: 1135 Budapest, Szent László út 13.

E-mail: info@danubisoft.hu

Telefonszám: +36 70 431 67 84

Honlap: www.danubisoft.hu

 

2. Kezelt adatok köre

A www.danubisoft.hu weboldal weboldalon elérhető kapcsolatfelvétel bizonyos személyes adatok (név, cím, telefonszám) megadásához kötött. A honlapra látogatással valamennyi felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy hozzájárulása alapján az adatkezelő a szabályzat jelen 2. részében írt adatok, információk rögzítéséhez a honlappal összefüggésben. A személyes adatok kezelése a felhasználó jelen szabályzat ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

2.1. A weboldal használatával összefüggésben gyűjtött információk

Mi az a cookie?

A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a honlap küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásával kapcsolatos információkat, például az Ön által használt nyelvet és egyéb beállításokat, illetve a kattintott linkeket és oldalakat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata.

Honlapunkon az alábbi szolgáltatók hirdetési cookie-jait használjuk:

Az adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google és YouTube, Facebook és Instagram, LinkedIn) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók cookie-k segítségével tárolják, hogy a felhasználó korábban már látogatást tett az adatkezelő weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak). A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 1. a) Google Ads

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

 1. b) YouTube

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

 1. c) Facebook

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el: https://www.facebook.com/help/cookies/

 1. d) Instagram

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

 1. e) LinkedIn

 A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

 

Cookie-kkal kapcsolatos beállítások, cookie-k kikapcsolása

Számítógépén, telefonján vagy táblagépén kizárólag az Ön hozzájárulásának és beállításainak megfelelően helyezünk el cookie-kat. Ezt a hozzájárulást a cookie-kra vonatkozó előugró ablak „Elfogadom” gombjára kattintással tudja megadni. Abban az esteben, ha Ön az alapértelmezettől eltérő beállításokat szeretne megadni, ezt az „Egyéni beállítások” gombra kattintva teheti meg. Amennyiben nem szeretné a honlapunkhoz kapcsolt cookie-k elhelyezését számítógépén, telefonján vagy táblagépén, a webhely nagy valószínűséggel nem fog megfelelően működni.

Lehetőség a cookie-k kikapcsolására:

Amennyiben nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsük a weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ itt) segítségével.

A Felhasználók a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

A legnépszerűbb böngészők cookie-törlési beállításairól az alábbi helyeken tájékozódhat:

Google Chrome böngészőhöz https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Microsoft Edge böngészőhöz

https://support.microsoft.com/hu-hu/microsoft-edge/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-a-microsoft-edge-ben-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

 

Internet Explorer böngészőhöz

https://support.microsoft.com/hu-hu/topic/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-az-internet-explorer-b%C3%B6ng%C3%A9sz%C5%91ben-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

 

Mozilla Firefox böngészőhöz

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

 

Opera böngészőhöz

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

 

Más webhelyekre mutató hivatkozások

A DanubiSoft honlapja más webhelyekre mutató linkeket vagy hivatkozásokat tartalmazhat. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy más webhelyek cookie-jaiért nem vállalunk felelősséget, és a cookie-król szóló jelen szabályzat az ilyen webhelyekre nem vonatkozik.

A cookie-kkal kapcsolatos szabályzat módosítása

Ha jelen szabályzat változik, akkor a módosított szabályzatot külön értesítés nélkül ezen a webhelyen tesszük közzé. 

2.2. A weboldalon kezdeményezhető kapcsolatfelvétellel összefüggésben gyűjtött információk

A www.danubisoft.hu weboldalt használhatják személyes azonosításra alkalmas adatok megadásával a weboldalon elérhető kapcsolatfelvételi mezők kitöltésével, amelyhez bizonyos személyes adatok megadása szükséges. Kapcsolatfelvétel kezdeményezéséhez megadott mezőkben szereplő adatok:

Üzenet

 • Név (keresztnév és vezetéknév),
 • E-mail cím, 
 • Telefonszám, 
 • Üzenet (Az „üzenet” mezőben a felhasználó opcionálisan adatokat adhat meg a kapcsolatfelvétel céljára vonatkozóan. Az üzenet mezőben megadott adatok jogszerűségéért és valóságtartalmáért a felhasználó felel.)

 

 

3. Az adatkezelés célja

Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja a felhasználó erre irányuló külön hozzájárulása alapján kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az adatkezelő által nyújtott termékek és szolgáltatások iránt érdeklődő felhasználóval, a felhasználó által kért témában információk és meghívók küldése. Az adatkezelés célja lehet továbbá a viszonteladóként forgalmazott termékekkel kapcsolatos érdeklődés továbbítása a termékek gyártója felé, vagy a termékek bevezetésével foglalkozó partner felé.

 

4. Az érintettek köre

A www.danubisoft.hu weboldalra látogatók és a honlapon/weboldalon kapcsolatfelvételi regisztrációs mezőt kitöltő valamennyi érintett.

 

5. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye 

A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek és a hatályos jogszabályok tiszteletben tartásával. adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen szabályzat módosításával tájékoztatja a felhasználókat.

 

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

A kapcsolatfelvétellel összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, valamint a felhasználó által kért adattörlésig terjed. 

 

7. A személyes adatok kezelésének jogalapja

Az adatkezelő az Ön adatait az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az Ön hozzájárulása) alapján kezeli.

A kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás a felhasználó kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapszik, amelyet felhasználó a kapcsolatfelvételi mezők kitöltése során a jelen adatkezelési szabályzat megismerésére és a különböző adatkezelési célok elfogadására vonatkozó mezők kipipálásával adhat meg. A hozzájárulás a felhasználó jelen szabályzatban részletezett tájékoztatás ismeretében adható meg.

Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

8. Hogyan tudja a felhasználó megtekinteni, módosítani vagy törölni személyes adatait

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

– postai úton a 1135 Budapest, Szent László út 13. címen,

– e-mail útján az info@danubisoft.hu email címen.

 

9. Honlap-látogatottsági adatok kezelése

A honlap látogatottsági adatait a Google Analytics és Adwords szolgáltatás igénybevételével méri az adatkezelő. Ezen szolgáltatások használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható

 

10. Felhasználói jogok gyakorlása

 1. a) Tájékoztatás kérése, tájékoztatáshoz való jog

Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, így különösen arról, hogy az adatkezelő (i) kezel-e a felhasználóra vonatkozóan adatot, (ii) és ha igen, akkor milyen adatot kezel a felhasználóra vonatkozóan (iii) és a kezelt adat honnan származik, (iv) milyen célból és jogalapon kezeli adatkezelő ezeket az adatokat, (v) meddig, hol és hogyan kezeli ezeket az adatokat, (vi) kinek és milyen jogalapon továbbította adatkezelő ezeket az adatokat, (vii) az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben ugyanazon információkra vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

Ha a felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül, közérthető formában, a felhasználó kérelmére megadni a tájékoztatást. Felhasználó a hozzáférés iránti kérelmét az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a felhasználót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket a felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 1. b) Személyes adatok helyesbítése

Felhasználó 1. pontban meghatározott elérhetőségeken kérheti, hogy a rá vonatkozó hiányos vagy hibás adatokat adatkezelő helyesbítse.

 1. c) Személyes adatok törlése

Felhasználó kérheti, hogy a rá vonatkozó személyes adatot adatkezelő törölje. Az Infotv. 6.§ (5) bekezdése alapján a felhasználó fenti adatokra vonatkozó adattörlési kérelmét nem köteles adatkezelő teljesíteni, és adatkezelő a fenti adatokat a felhasználó további hozzájárulása nélkül is kezelheti: “Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.”

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

– postai úton a 1135 Budapest, Szent László út 13. címen,

– e-mail útján az info@danubisoft.hu email címen.

 1. d) Adatkezelés korlátozása

A felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és a felhasználó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • a felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő a felhasználót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 1. e) Értesítési kötelezettség személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez, korlátozásához kapcsolódóan

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 1. f) Adathordozhatóság

A felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 1. g) Tiltakozáshoz való jog

A felhasználó abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

 • közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
 • profilalkotáson alapul.

 

A felhasználó tiltakozása esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés, illetve az ehhez kapcsolódó profilalkotás érdekében történik, a felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha a felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 1. h) Profilalkotáshoz kapcsolódó jogok

Adatkezelő által folytatott, automatizált adatkezelésen alapuló profilalkotás esetén a felhasználónak lehetősége van arra, hogy

 • az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen;
 • az őt érintő profilalkotással összefüggésben álláspontját kifejezze;
 • az adatkezelő profilalkotással összefüggő automatizált adatkezelésen alapuló döntésével szemben kifogást nyújtson be.

11. Adatbiztonság

Az adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

A felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a honlapon való megadása esetén az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén a DanubiSoft Kft. nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért, vagy a felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. 

 

12. Jogorvoslat

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatósághoz (NAIH, 1123, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) fordulhat jogorvoslat végett. 

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik személy adatait adta meg vagy www.danubisoft.hu weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az adatkezelő jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36-1/391-1400

Telefax: +36-1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezésről és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) tartalmazza.

 

13. Módosítás

Az adatkezelő fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására.