DanubiSoft

POEM Release 2.4

POEM Release 2.4

Örömmel mutatjuk be a POEM 2.4-es verzióját, melyben ismét számos hasznos, a mindennapi használatot hatékonyabbá tévő funkciót valósítottunk meg. Fejlesztéseink célja továbbra is a könnyebb használhatóság és az egyre jobb tervezési eredmények létrehozása volt. 

Fontosabb funkciók:

  • Új, profit alapú AI optimalizációs algoritmus
  • Gantt diagram testreszabási lehetőségek
  • Személyi tervezés bővítése
  • Egyedi átállási idő kalkulációs logika támogatása
  • Több adatforrás lehetősége egy installációval

Az alábbiakban bemutatunk néhányat a legfontosabb funkciók közül.

Sokoldalúbb ERP adatkezelés

Automatikus korrekciók és felhasználói konfigurációk teszik lehetővé a hiányos ERP adatokkal való munkavégzést is. A POEM rendszer belső logikája elvégzi az inkonzisztens adatok korrekcióját így biztosítva a tervezés zavartalan lefutását.

Testre szabható állapotok az ütemezésben

Az új adatstruktúra lehetővé teszi a különböző termelési állapotok ütemezésbeli használatának mélyreható konfigurálását hogy bármely ügyfelünk egyedi munkafolyamatait biztosan támogathassuk.

Jelenleg 11 státusz áll rendelkezésre melyek szabadon módosíthatók arra vonatkozóan, hogy a manuális vagy az automatikus ütemezés milyen mértékben módosíthassa őket a tervezés során.

Sávok

Profitmaximalizálás AI alapú optimalizációval

Új adatreprezentációs megközelítés és az költségek modellezésének egyszerűsítése vezetett az optimalizálás újraformálásához melynek fókusza a profitmaximalizálás.

A genetikus algoritmus alapú optimalizálás mindig is az automatikus tervezési eszközeink alapvető része volt, de az elmúlt évek termeléstervezéssel kapcsolatos tapasztalatai, valamint a heurisztikus ütemezés folyamatos finomítása során levont tanulságok lehetőséget adtak annak alapos megújításásra.

Áthelyeztük az optimalizációs algoritumus fókuszát, átfogalmazva a feladatot a költségek minimalizálásáról a szimulált gyártási terv előrevetített profitjának maximalizálására.

APS-Adatok

Megújult költségkomponensek

Az egyszerűsített kiértékelés valósághű és tiszta költség és bevétel értékekkel támogatja az optimalizálást.

A kiértékelési keretet átdolgozva sikerült a komponensek számát úgy csökkentenünk, hogy azok mégis jobban kifejezzék azokat a tulajdonságokat amiket egy gyártási tervben vizsgálni érdemes.

APY-Optim

A heurisztikára építve

A heurisztika már sokat bizonyított algoritmusát használva, az optimalizálás által vizsgált tervek már csak a legjobbak közül kerülnek ki.

A genetikus algoritmus evolúciós alapú megközelítését, vagyis több variáció létrehozását és kiértékelését megtartottuk, a belső megvalósítás nagy részét viszont újraimplementáltuk, hogy jobban profitálhassunk a heurisztikára vonatkozó eddigi tapasztalatokból. 

A heurisztika használata kizárja a gyengébb terv jelölteket, míg a genetikus algoritmus rugalmassága lehetőséget ad hogy a jó terveket a legjobbakká alakítsuk.

Új testre szabási lehetőségek

Célunk hogy a stabil alapfunkcionalitás mellett egyre több lehetősget biztosítsunk az egyedi felhasználói igények lefedésére különböző testreszabási lehetőségek formájában.

Gantt diagram testre szabása

A felhasználói felület már korábban is nagymértékben módosítható volt, de az új verzió további két lehetőséggel bővíti a listát: egyedi oszlopok létrehozása a Gantt-diagram nézet bármely lista részén, valamint tetszőleges adatok megjelenítése az objektumok felugró információs ablakában.

APS-PopUp

Ütemezési változások

A POEM magját a sokrétű ütemezési algoritmusok képezik, amelyeket mindig ügyféligények mentén próbálunk bővíteni, miközben az alapműködést minél stabilabb formában tartjuk.

Párhuzamos receptstruktúrák kezelése

Az új adatstruktúra lehetőséget ad egymástól független előkészítési folyamatok támogatására, egyetlen gyártási rendelésen belül.

Párhuzamos struktúrák kialakítására már korábban is lehetőség nyílt a „kötetlen sorrendű” műveleti blokkokon keresztül, de egy új kapcsoló objektum bevezetésével lehetőséget adtunk arra, hogy az interfész tetszőleges receptstruktúrát átadhasson. 

A rendszer mostantól tetszőleges számú párhuzamos előkészítő fázist valamint egymásba ágyazott független feldolgozási blokkokat is képes modellezni ugyanazon a gyártási rendelésen belül.

APS-Összefüggés

Gép újraindítások

A rendszer javaslatokat adhat a hosszabb karbantartási idejű gépek ütemezett be- és kikapcsolásához.

Bizonyos gépek elindítása vagy leállítása olyan sok időt és erőforrást igényelhet, hogy célszerű ezeket figyelembe venni az ütemezésnél is. Például, egy hőkezelő kemencénél akár több műszakba is telhet mire az eléri a kívánt hőmérsékletet, egy festőgép pedig tisztításra szorulhat a leállítás előtt. Ezen „újraindítások” ütemezése a gépi üresjáratok előtt és után lehetővé teszi a valósághű átfutási idők tervezését.

APS-Box

Biztonsági idők a vevői rendelések határidejéhez

Az vevői rendelések határidőinek megtartása a gyártástervezés elsődleges célja.

Új ütemezési eszközünkkel a vevői határidőkre biztonsági puffert határozhatunk meg, és az így kalkulált „biztonságos határidőt” az ütemezésben és a felhasználói felületen is használhatjuk.

Az automatikus tervezés is figyelembe veszi a csökkentett határidőt, és megpróbálja erre az időpontra időzíteni a kiszolgáló gyártásokat, lehetőséget hagyva az előre nem látható késések korrekciójára.

APS-SO

Személyi tervezés

A személyi tervezés lehet a POEM következőnek megújuló “nagy funkciója”, de addig is az új verzióban tovább bővítettük a jelenlegi rendszer lehetőségeit.

Új objektumtípusokat vezettünk be a képesítésigények meghatározásához, egyszerűbbé vált például a kapacitáscsoportokhoz kapcsolódó igények kezelése.  

Lehetőséget adtunk továbbá, hogy több képesítésigény jelenlétében bizonyosakat figyelmen kívül hagyjunk. Így olyan bonyolultabb igényrendszereket is kezelni tudunk, amikor például egy adott gépen csak néhány konkrét művelettípus igényel különleges képesítést, míg a többit bárki elvégezheti.

Heurisztikus ütemezés

Míg az automatikus ütemezés vonatkozásában az új verzió fő fókusza a genetikus optimalizálás volt, nem hagytuk újítás nélkül a heurisztikus ütemezést sem. Sőt, elkezdtünk kísérletezni a már meglévő keretrendszereink alternatív felhasználási módjaival.

A jövőben továbbra is célunk a gyors és hatékony heurisztikus tervezési eszközeink határainak kitolása, hogy alternatívát nyújtsunk a hosszadalmasabb genetikai optimalizálási folyamathoz.

Iteratív heurisztika

Új, kísérleti heurisztikus ütemezési mód a kapacitások alaposabb feltöltéséhez a határidőssorrend esetleges megbontásával.

Inkább kísérleti jellegű újításként, megpróbáltuk közelíteni egymáshoz az „egylövetű” heurisztikus ütemezési algoritmusunk és az optimalizálás iteratív megközelítését. Az eredmény egy újfajta heurisztikus tervezési eszköz prototípusa, amely képes túllépni a korábbi algoritmus korlátain, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor egyes gyártások későbbre ütemezésével érhetjük el a kapacitások folyamatos kihasználását.

Egyéb változások a heurisztikában

  • Készletinformációk pontosabb figyelembevétele a hasonlósági csoportosításnál, mely biztosítja hogy azok a gyártások legyenek csoportosítva, amikhez egyszerre elérhetők az alapanyagok.
  • Alternatív konfigurációs beállítás, amely a heurisztika alaplogikájában a legkorábbi befejezést erősebben priorizálja, mint az átállások elkerülését.

 

A fenti összefoglalóból is látható, hogy a POEM rendszerünk egy dinamikusan fejlődő megoldás és úgy gondoljunk, hogy az új verzió ismét új szintre emelte a szoftveres gyártástervezés fogalmát.

További információkért és a bővebb részletekért fordulj hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeken.