DanubiSoft

Törzsadatok a termelésirányításban

Miért fontos a gyártási törzsadatok mély kezelése?

Mit értünk a gyártási törzsadatok mély kezelése alatt?

Milyen gyártási törzsadatokat kezel egy termelésirányítási rendszer?

Mivel a DanubiSoft fő profilja vállalat- és termelésirányítási rendszer fejlesztése, ezért a továbbiakban arra helyezzük a hangsúlyt, hogy a saját termelésirányítási rendszerünkön, a dSuite-on keresztül dolgozzuk fel a témát.

A dSuite termelésirányítási rendszer rendkívül mélyen kezeli a törzsadatoknak azon részét, amelyek a gyártásokhoz kapcsolódnak, vagyis a gyártási törzsadatokat. A következő cikkekben ezt a területet fogjuk részletesebben áttekinteni és értelmezni azt, hogy miért is fontos ezeknek az adatoknak az ilyen szintű kezelése.

A kezdés előtt fontos még tisztázni, hogy mit jelent a törzsadat. Általában minden vállalat és termelésirányítási rendszer azokat az adatokat nevezi törzsadatnak, melyek soha, vagy csak rendkívüli esetben változnak, vagyis olyan alap és statikus adatok, melyek a működés alapvető feltételei.

Gyártási törzsadatok kezelése a dSuite rendszerben

A dSuite rendszer célja, hogy minden vevői rendelés/igény a lehető leggyorsabban teljesülni tudjon. Mivel egy termelésirányítási rendszerről van szó, ezért kizárólag olyan cégek használják, ahol valamilyen termék előállítása/gyártása történik, így az igények kielégítése az esetek nagy részében nem tud megtörténni készletről, azok kielégítéséhez gyártásokat kell indítani. Ekkor válik fontossá, hogy a használt irányítási szoftver milyen mértékű támogatást nyújt a felhasználója számára, ugyanis a gyártások megszervezése és lebonyolítása fogja meghatározni egy gyártó versenyképességét és nyereségességét.

A gyártáshoz kapcsolódó törzsadatokat a továbbiakban két csoportra bontva fogjuk tárgyalni. A két csoport az erőforrásokhoz kapcsolódó adatok információk, míg a másik csoport a technológiai adatok.

1.       Erőforrásokhoz kapcsolódó adatok kezelése a dSuite rendszerben:

Ahhoz, hogy valamilyen gyártási tevékenységet végre lehessen hajtani erőforrásokra van szükségünk, ilyenek lehetnek pl: alapanyagok, alkatrészek, gyártógépek (fröccsöntő gép, CNC eszterga, Hegesztő), szerszámok, munkaerő (esztergályos) stb.

Egy termelésirányítási rendszertől elvárható, hogy ezeket az erőforrásokat kezelje és szolgáltassa az alábbi információkat:

–          Alapanyag és alkatrész esetében: Az aktuális készletek mennyiségét (szabad és foglalt mennyiséget), valamint biztosítsa a készletszintek kialakítását lehetőleg szezonálisan. A készlet kivételesen fontos, ugyanis ha a gyártások alapanyaga hiányzik, akkor hiába áll rendelkezésre a többi erőforrás hiánytalanul.

–          Gyártógépek esetében: A cégnél lévő géppark, mint alapvető erőforrás és a tevékenység elvégzésének szükséges feltétele. Ezekre az eszközökre vonatkozó alapadatok nyilvántartása szintén a termelésirányítási rendszer feladata. Ilyen adatok: az eszközön elvégezhető tevékenységek és műveletek, gépdíjak kezelése stb. Az elérhetőség már egy másik kérdéskör, mert az már mozgási adat, vagyis az, hogy melyik gép melyik műszakban elérhető és mikor nem.

–          Szerszámok esetében: Szintén ketté kell szedni az adatokat. Törzsadatokra és mozgási adatokra. Mozgási adatot az elérhetőség jelenti itt is. Míg törzsadatnak számít, a gép, a termék és a műveletkompatibilitás. Továbbá érdemes idevenni a szerszámolási időket és a szerszám költségeit.

–          Emberi erőforrás esetében az elérhetőség, (ami ebben az esetben sem törzsadat) még inkább kritikus tud lenni, mert bizonyos személyek rendelkezésre állása lényegesen korlátozottabb tud lenni, mint gépek és szerszámok rendelkezésre állása. Az elérhetőségen túl, egy termelésirányítási rendszernek kezelni kell tudni az emberi erőforráshoz kapcsolódó képesítéseket/kompetenciákat, vagyis azt az információt, hogy ki, mihez, mennyire ért, továbbá azt, hogy kit, kivel lehet helyettesíteni?

A fentiek alapján látszik, hogy a termelésirányítási rendszer azért kezeli ennyire mélyen ezeket az adatokat, mert az elsődleges célja a gyártás minél alaposabb kiszolgálása, a gyártástervezés támogatása.

A folytatásban a gyártási törzsadatoknak a technológiai részét fogjuk megvizsgálni.